Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Gönen Deltası Sulak Alan Yönetim Planı Hazırlama Eğitim Toplantısı yapılıyor…

Ekim 02, 2017

Balıkesir İli Gönen İlçesinde yer alan Gönen Çayı Deltası 97.708,50 dekarlık sahayı kapsamakta olup, 2012 yılında “Gönen Çayı Deltası Sulak Alan Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi” yapılmış, yine etüt envanter çalışması yapılarak, 17.07.2014 tarihinde Balıkesir İl Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplantısında alınan kararla Ulusal Öneme Haiz Sulak alan olarak teklif edilmiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2016 yılında da Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilerek 10.06.2016 tarihinde Sulak Alan Koruma Bölgeleri belirlenmiştir.


Ülkemizde sulak alanların korunması ve uygun yönetilmelerinin sağlanması amacıyla, sulak alanlarımızın karşı karşıya kaldığı sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilerek ekolojik işleyişinin ve biyolojik çeşitliliğinin korunarak akılcı kullanımının sağlanması amacıyla Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda “Sulak Alanların Yönetim Planları” yapılmaktadır.


Bu kapsamda; 13.04.2017 tarihinde ihalesi yapılarak 16.05.2017 tarihinde sözleşmesi yapılarak çalışmalarına başlanılan ve Kasım ayı içerisinde bitirilmesi planlanan Gönen Deltası Sulak Alan Yönetim Planı Hazırlama İşi çerçevesinde yüklenici firma tarafından yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve yönetim planında alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla arazi çalışmalarıyla beraber 2-3-4 Ekim 2017 tarihlerinde 3 gün sürecek toplantı Bandırma Grand Asya Otelde yapılıyor.Toplantıya; Gönen Kaymakamı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sulak Alanlar Şube Müdürü, Bursa 2. Bölge Müdürü, Bağlı Şube Müdürleri ve personeli, Balıkesir Orman Bölge Müdürü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile STK temsilcileri katılım sağlamaktadır.