Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Balıkesir İl Şube Müdürlüğünde 2019 Yılında Yapılacak Muhtelif Proje Çalışmalarına Ait Hizmet Alımı İşi sözleşmesi imzalandı.

Nisan 12, 2019

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir İl Şube Müdürlüğünde 2019 Yılında Yapılacak Muhtelif Proje Çalışmalarına Ait Hizmet Alımı İşi sözleşmesi imzalanmıştır.


Balıkesir İl Şube Müdürlüğü Sınırları İçerisinde bulunan 2 adet Milli Park, 4 adet Tabiat Parkı, 1 Adet Tabiatı Koruma Alanı, 1 Adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, 4 adet Ulusal /Mahalli Öneme Haiz Sulak, Alan ve 45 adet Devlet/Genel Avlak sahalarında yapılacak;

a- Yaban Hayatının Korunması, Geliştirilmesi Ve Sürdürülebilir Kullanımı Projesi,

b- 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu Kapsamında Kalan Korunan Alanlarda Orman Ve Odun Dışı Ürünler Amenajman Planlama Esaslarının Oluşturulması Ve Pilot Alanlarda Örnek Orman Amenajman Planlarının Yapılması Projesi,

c- Milli Park Ve Tabiat Parklarımızda Ziyaretçi Memnuniyet Anketi Ve Eylem Planlarının İzlenmesi Projesi,

d- Tabiat Turizmi Master Planları Ve Uygulama Eylem Planlarında Yer Alan Faaliyetlerin İzleme, Kontrol Ve Değerlendirmelerinin Raporlanması Projesi,

çalışmalarına ait hizmet alımı ihalesi yapılarak, Şube Müdürlüğümüzce ihaleyi alan firma ile 12.04.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.